Senzori za detekciju padavina

Senzori za detekciju padavina

TWS-PRS senzori za detekciju padavina služe za brzo i lako detektovanje prisustva i tipa padavina. Grejač štiti površinu od magle i kondenzovane vlage, topi sneg u slučaju detektovanja snega i suši površinu u slučaju detektovanja bilo koje vrste padavina. Bez održavanja. Površina registrovanja: 6.5 cm² Minimalna površina vlage: 0.05 cm² Registrovanje prestanka padavina: < 5 […]

Senzori za vazdušni pritisak

TWS-PS senzor za pritisak Merenje operativnog dometa: 20-110kPa Pritisak buke: 1.5Pa RMS Absolutna tačnost pritiska: ±0.4kPa (50 do 110kPa, 0°C to 50°C) Relativna tačnost pritiska: ±0.05kPa (50 do 110kPa, -10°C to 70°C)

Temperaturni senzori

TWS-TS temperaturni senzor Preciznost temperature: ±0.20°C od-10°C do +85°C ±0.25°C od -20°C do +105°C do 3.3V Temperaturni opseg: -40°C do +150°C

Senzori za relativna vlažnost vazduha

TWS-HS senzori za vlažnost vazduha i temperature. Kalibrisani i testirani. Rezolucija: 14 bit (0.01%RH) Preciznost: ±2.0%RH (20~80%RH) Vreme odaziva: 7 sec Temperaturni koeficijent: Max 0.13%RH/°C (na 10~60°C, 10~90%RH) Radni opseg: 0~100%RH (ne~kondenzacija)

TRS-CNT

Brojači crvenog, žutog i zelenog svetla na semaforima. Postavljaju se na raskrsicama pored vozačkih lanterni kako bi obaveštavali vozače koliko je vremena preostalo do paljenja crvenog odnosno zelenog svetla na semaforu. Displeji se izrađuju prema evropskom standardu EN12966.

TRS-SH-CNT

Brojači za vozačke lanterne prikazuju vreme trajanja crvenog, žutog i zelenog svetla na semaforima. Montiraju se u kućištu lanterne. Mogu biti sa 2 cifre za prikaz vemena do 99 ili sa 2+1/2 za prikaz vremena do 199.

Specijalni parking znakovi – SPS

Specijalni parking znakovi usmeravaju i obaveštavaju vozače o slobodnim parking mestima i najčešće se postavljaju na parkinzima velikih šoping molova, aerodroma i sl.

Znakovi za parkirališta i garaže – PPS i PD

PPS: Postavljaju se na ulazima ispred parking garaža ili parkirališta i obaveštavaju vozače o broju slobodnih parking mesta. Ovi znakovi se mogu koristiti samostalno ili u sistemu zajedno sa parking znakovima za navođenje. PD: Parking znakovi za navođenje se postavljaju na ulazima i unutar parking garaža.