Proizvodi

Digitalni satovi

SAT-57

Visina cifara: 57 mm

Dimenzije kućišta modela sa 4 cifara (VxH): 130 x 340 mm

Dimenzije kućišta modela sa 6 cifara (VxH): 130 x 500 mm

Cifre namenjene za unutrašnju montažu

SAT-80

Visina cifara: 80 mm

Dimenzije kućišta modela sa 4 cifara (VxH): 150 x 450 mm

Dimenzije kućišta modela sa 6 cifara (VxH): 150 x 650 mm

Cifre namenjene za spoljašnju i unutrašnju montažu

SAT-100

Visina cifara: 100 mm

Dimenzije kućišta modela sa 4 cifara (VxH): 180 x 550 mm

Dimenzije kućišta modela sa 6 cifara (VxH): 180 x 750 mm

Cifre namenjene za unutrašnju montažu

SAT-150

Visina cifara: 150 mm

Dimenzije kućišta modela sa 4 cifara (VxH): 250 x 730 mm

Dimenzije kućišta modela sa 6 cifara (VxH): 250 x 960 mm

Cifre namenjene za spoljašnju i unutrašnju montažu

SAT-250

Visina cifara: 250 mm

Dimenzije kućišta modela sa 4 cifara (VxH): 350 x 1100 mm

Dimenzije kućišta modela sa 6 cifara (VxH): 350 x 1150 mm

Cifre namenjene za spoljašnju i unutrašnju montažu

SAT-300

Visina cifara: 300 mm

Dimenzije kućišta modela sa 4 cifara (VxH): 400 x 1300 mm

Dimenzije kućišta modela sa 6 cifara (VxH): 400 x 1850 mm

Cifre namenjene za spoljašnju i unutrašnju montažu

SAT-450

Visina cifara: 450 mm

Dimenzije kućišta modela sa 4 cifara (VxH): 600 x 1900 mm

Dimenzije kućišta modela sa 6 cifara (VxH): 600 x 2490 mm

Cifre namenjene za spoljašnju i unutrašnju montažu

SAT-600

Visina cifara: 600 mm

Dimenzije kućišta modela sa 4 cifara (VxH): 800 x 2490 mm

Dimenzije kućišta modela sa 6 cifara (VxH): 800 x 3400 mm

Cifre namenjene za spoljašnju i unutrašnju montažu

SAT-800

Visina cifara: 800 mm

Dimenzije kućišta modela sa 4 cifara (VxH): 1000 x 2490 mm

Dimenzije kućišta modela sa 6 cifara (VxH): 1000 x 3400 mm

Cifre namenjene za spoljašnju i unutrašnju montažu

SAT-1000

Visina cifara: 1000 mm

Dimenzije kućišta modela sa 4 cifara (VxH): 1400 x 3900 mm

Dimenzije kućišta modela sa 6 cifara (VxH): 1400 x 5700 mm

Cifre namenjene za spoljašnju i unutrašnju montažu

SAT-1500

Visina cifara: 1500 mm

Dimenzije kućišta modela sa 4 cifara (VxH): 2000 x 5800 mm

Dimenzije kućišta modela sa 6 cifara (VxH): 2000 x 8500 mm

Cifre namenjene za spoljašnju i unutrašnju montažu

SAT-OSU