Proizvodi

Mobilna signalizacija

Mobilna signalizacija se najčešće koristi za regulisanje saobraćaja u zoni radova na putu i proizvedena je u skladu sa evropskim standardom EN12966. Predviđeni su za upotrebu u gradskim oblastima kao i na autoputevima. Znakovi imaju mogućnost prikaza različitih piktograma i teksta koji se skladište u memoriju znaka. Korisnik ima mogućnost kreiranja sopstvenog piktograma/teksta. Dimenzije znaka i matričnog polja se prave u skladu sa potrebama korisnika. Dostupne boje LED dioda: bela, žuta, crvena, zelena i plava. Znakovi se mogu kontrolisati preko komunikacionih kanala ili digitalnih ulaza. Mogući načini kontrole osvetljaja: ručno kontrolisan osvetljaj, kontrola osvetljaja na osnovu doba dana, kontrola osvetljaja merena svetlosnim senzorima, eksterna kontrola osvetljaja. Komunikacija: RS232, RS485, Ethernet, Wi-Fi ili GPRS.

Signalizacija za naizmenično propuštanje vozila

TRS-NPV čini par vozačkih lanterni koje se koriste za naizmenično propuštanje vozila u zoni radova na putu. Lanterne mogu biti sa dva ili tri svetla i brojačem na kojem se prikazuje koliko je vremena preostalo do paljena crvenog, odnosno zelenog svetla. Dodatnu opciju čine kolica na koja se montiraju lanterne.

Predefinisana mobilna signalizacija

Predefinisani saobraćajni znakovi za prikolice služe za usmeravanje saobraćaja. Postoje dva modela: TRS-DA i TRS-MLS.

Matrična mobilna signalizacija

Matrični saobraćajni znakovi za prikolice mogu biti jednobojni, dvobojni ili znakovi u boji. Znakovi se mogu sastojati iz jednog ili dva matrična polja.