Proizvodi

Promenljivi znakovi sa piktogramima

Izmenljivi saobraćajni znakovi sa predefinisanim piktogramima, za upotrebu u gradskim oblastima kao i na autoputevima, u skladu su sa evropskim standardom EN12966. Znakovi mogu da prikazuju različite piktograme sa dodatnom opcijom prikaza teksta. Broj i kombinacije piktograma mogu biti izabrani iz liste standardnih piktograma koju obezbeđuje proizvođač ili mogu biti kreirani od strane samog kupca. Znakovi mogu da budu kontrolisani preko komunikacionih kanala ili digitalnih ulaza. Mogućnost detekcije greške. Mogući načini kontrole osvetljaja: ručno kontrolisan osvetljaj, kontrola osvetljaja na osnovu doba dana, kontrola osvetljaja merena svetlosnim senzorima, eksterna kontrola osvetljaja. Komunikacija: RS232, RS485, Ethernet, Wi-Fi ili GPRS. Znakovi, kao i dimenzije piktograma su u skladu sa standardom EN12966, ranga veličine A, B, C i D.

TRS-SD45

Dimenzije (HxV): 600×600 mm
Prečnik kruga: 450 mm,
Strana trougla: 500 mm,
Klasa A

TRS-SD65

Dimenzije (VxH): 850×850 mm
Prečnik kruga: 650 mm,
Strana trougla: 700 mm,
Klasa B

TRS-SD85

Dimenzije (VxH): 1100×1100 mm
Prečnik kruga: 850 mm,
Strana trougla: 1000 mm,
Klasa C

TRS-SD105

Dimenzije (VxH): 1300×1300 mm
Prečnik kruga: 1050 mm,
Strana trougla: 1250 mm,
Klasa D

TRS-SD125

Dimenzije (VxH): 1600×1600 mm
Prečnik kruga: 1250 mm,
Strana trougla: 1500 mm,
Klasa E

TRS-SD

Dimenzije: Prema zahtevu