Proizvodi

Promenljivi znakovi sa piktogramima

Izmenljivi saobraćajni znakovi sa predefinisanim piktogramima, za upotrebu u gradskim oblastima kao i na autoputevima, u skladu su sa evropskim standardom EN12966. Znakovi mogu da prikazuju različite...

Saznaj više

Matrični saobraćajni znakovi

Matrični saobraćajni znakovi su proizvedeni u skladu sa evropskim standardom EN12966. Predviđeni su za za upotrebu u gradskim oblastima kao i na auto-putevima. Znakovi imaju mogućnost prikaza različit...

Saznaj više

Znakovi sa radarom

Saobraćajni znakovi sa ugrađenim dopler radarom mere i prikazuju brzinu nailazećeg vozila. Mogući prikaz brzine sa 2 LED cifre (0-99 km/h) ili 2+1/2 LED cifre (0-199 km/h). Izrađeni su prema evropskom...

Saznaj više

Znakovi aktivirani vozilom

Saobraćajni znakovi sa ugrađenim dopler radarom mere brzinu nailazećeg vozila i ukoliko je brzina iznad unapred definisanog praga, znak će se aktivirati i prikazivati simbol/ograničenje brzine/tekst....

Saznaj više

Tunelski znakovi

Znakovi za tunele, predviđeni za instalaciju unutar ili ispred tunela. Izrađeni su prema evropskom standardu EN12966. Modularni dizajn obezbeđuje lako održavanje i jednostavnu zamenu delova. LED diode...

Saznaj više

Mobilna signalizacija

Mobilna signalizacija se najčešće koristi za regulisanje saobraćaja u zoni radova na putu i proizvedena je u skladu sa evropskim standardom EN12966. Predviđeni su za upotrebu u gradskim oblastima kao...

Saznaj više

Parking znakovi

Parking znakovi su namenjeni da olakšaju upotrebu slobodnih parking mesta kao i da navode vozila unutar garaža ili parkirališta. Znakovi su proizvedeni u skladu sa saobraćajnom regulativom i standardo...

Saznaj više

LED markeri

LED markeri su namenjeni da povećaju bezbednost saobraćaja na putevima obezbeđujući bolju preglednost. Najčešće se koriste za označavanje ivica kolovoza, trotoara ili pešačkih prelaza. Dostupni  su ra...

Saznaj više

Odbrojavanje na semaforima

Brojači daju informaciju o preostalom vremenu do početka paljenja zelenog, žutog ili crvenog svetla. Zelene diode prikazuju vreme trajanja zelenog svetla, žute diode predstavljaju vreme trajanja žutog...

Saznaj više

Sistem za kontrolu saobraćaja

Sistemi za kontrolu saobraćaja (TCS) obezbeđuju jednostavno praćenje i kontrolu izmenljive saobraćajne signalizacije preko komandnog centra putem Etherneta ili GSM/GPRS-a. Komandni softver obuhvata Cl...

Saznaj više

Meteorološka stanica

Saobraćajni znakovi sa ugrađenom meteorološkom stanicom (TWS-B) upozoravaju vozače o vremenskim uslovima i stanju na putevima. Takođe, znak vrši slanje ove vrste podataka na Cloud. TWS-B obaveštava o...

Saznaj više