Proizvodi

Višenamenski semafori

Višenamenski semafori su namenjeni svim vrstama sportskih hala i stadiona i izrađuju se u različitim dimenzijama. Dostupne boje LED cifara su: bela, crvena, žuta, zelena i plava. Semafori su napravlje...

Saznaj više

Semafor za izmenu igrača

FBSP-4-250-DS Semafori za izmenu igrača je namenjen fudbalskim klubovima i udruženjima sudija. Boje LED cifara su zelena i crvena. Uz semafor dostavljamo i specijalno kreiranu torbu za semafor koja št...

Saznaj više

Мerni uređaji za sportska takmičenja

ALGE-TIMING pokriva kompletan asortiman proizvoda za merenje vremena. Od malih udruženja, do opština, projektanata stadiona i profesionalaca za merenje vremena, svi kupci dobijaju kompetentne savete i...

Saznaj više