Proizvodi

Znakovi aktivirani vozilom

Saobraćajni znakovi sa ugrađenim dopler radarom mere brzinu nailazećeg vozila i ukoliko je brzina iznad unapred definisanog praga, znak će se aktivirati i prikazivati simbol/ograničenje brzine/tekst. Izrađeni su prema evropskom standardu EN12966. Predviđeni su za upotrebu na gradskim ulicama, regionalnim i auto-putevima. Modularni dizajn obezbeđuje lako održavanje i jednostavnu zamenu delova. LED diode sa visokim intenzitetom osvetljaja i dugim vekom trajanja. Sistem zaštite LED dioda od temperaturnih promena do kojih može doći u toku rada uređaja. Mogući načini kontrole osvetljaja: ručno kontrolisan osvetljaj, kontrola osvetljaja na osnovu doba dana, kontrola osvetljaja merena svetlosnim senzorima, eksterna kontrola osvetljaja. Komunikacija: RS232, RS485, Ethernet, Wi-Fi, GSM/GPRS. Moguć je i prikaz dodatnih tekstualnih poruka i/ili žutih treptača, koji se aktiviraju nakon prekoračenja unapred definisanog praga brzine.

TRS-VASL

Saobraćajni znakovi sa predefinisanim simbolima i ugrađenim radarom. Znakovi imaju unapred definisane načine rada u zavisnosti od brzine kretanja detektovanog vozila. Znakovi ne prikazuju trenutnu brzinu vozila.

TRS-VASL-YS

Znak naizmenično prikazuje brzinu nadolazećeg vozila i ograničenja brzine.