Proizvodi

Znakovi sa radarom

Saobraćajni znakovi sa ugrađenim dopler radarom mere i prikazuju brzinu nailazećeg vozila. Mogući prikaz brzine sa 2 LED cifre (0-99 km/h) ili 2+1/2 LED cifre (0-199 km/h). Izrađeni su prema evropskom standardu EN12966. Predviđeni su za upotrebu na gradskim ulicama, regionalnim i auto-putevima, u tri veličine. Modularni dizajn obezbeđuje lako održavanje i jednostavnu zamenu delova. LED diode sa visokim intenzitetom osvetljaja i dugim vekom trajanja. Sistem zaštite LED dioda od temperaturnih promena do kojih može doći u toku rada uređaja. Mogući načini kontrole osvetljaja: ručno kontrolisan osvetljaj, kontrola osvetljaja na osnovu doba dana, kontrola osvetljaja merena svetlosnim senzorima, eksterna kontrola osvetljaja. Komunikacija: RS232, RS485, Ethernet, Wi-Fi, GSM/GPRS. Osim prikaza trenutne brzine, kao dodatna opcija moguće je prikazati tekst (”USPORI”, ˝HVALA˝…) ili žute treptače koji se pale prilikom prekoračenja ograničene brzine.

Matrični radarski znakovi

Mere i prikazuju brzinu vozila i/ili tekstualne poruke.

Najčešće se koriste u zoni škole.

TRS-RSD30

Veličina cifre: 30 cm
Mogući prikazi: 2 cifre (prikaz do 99) ili
2+1/2 cifre (prikaz do 199)
Dodatni tekst: ”USPORI”, ”HVALA” itd.

TRS-RSD25

Veličina cifre: 25 cm
Mogući prikazi: 2 cifre (prikaz do 99) ili
2+1/2 cifre (prikaz do 199)
Dodatni tekst: ”USPORI”, ”HVALA” itd.

dav