Proizvodi

Znakovi za granične prelaze i naplatne rampe

Znakovi za granične prelaze i naplatne stanice koriste se za usmeravanje saobraćaja i proizvode se u skladu sa evropskim standardom EN12966. Znakovi mogu biti sa predefinisanim simbolima ili matričnim poljem. Osim standardnih dimenzija znakova, moguća je izrada i prema potrebama kupaca. Znakovi se mogu kontrolisati preko komunikacionih kanala ili digitalnih ulaza. Mogući načini kontrole osvetljaja: ručno kontrolisan osvetljaj, kontrola osvetljaja na osnovu doba dana, kontrola osvetljaja merena svetlosnim senzorima, eksterna kontrola osvetljaja. Komunikacija: RS232, RS485, Ethernet, Wi-Fi ili GPRS.

Informacioni displeji na naplatnim stanicama

Informacioni displeji se koriste za ispisivanje teksta, cena putarina i ostalih potrebnih informacija vozačima. Ispod polja za tekst nalaze se crveno i zeleno svetlo koje predstavljaju slobodan ili zabranjen prolaz vozila. Displeji se postavljaju ispred izlazne rampe na svakom prolazu.

TRS-PT-C/A+RTNM

Matrični saobraćajni znakovi koji se koriste za usmeravanje saobraćaja na graničnim prelazima i naplatnim stanicama. Izmenljivi znakovi mogu da prikazuju veliki broj simbola koji su sačuvani u memoriji znaka, kao i simbole zelena strelica (slobodan prolaz) i crveni krst (zabranjen prolaz).

TRS-PT-C/A+VT

Saobraćajna signalizacija koja se koristi za usmeravanje saobraćaja na graničnim prelazima i naplatnim stanicama. Izmenljivi znakovi mogu da prikazuju standarne simbole za regulisanje saobraćaja na naplatnim stanicama ili graničnim prelazima, kao i simbole zelena strelica (slobodan prolaz) i crveni krst (zabranjen prolaz).

TRS-PT-C/A

Saobraćajna signalizacija koja se koristi za usmeravanje saobraćaja na graničnim prelazima i naplatnim stanicama. Izmenljivi znakovi mogu da prikazuju zelenu strelicu (slobodan prolaz) i crveni krst (zabranjen prolaz).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Model Dimenzije
TRS-PT60-C/A 600 x 600
TRS-PT80-C/A 800 x 800
TRS-PT100-C/A 1.000 x 1.000