Novosti

L modeli

L modeli

Semafori su namenjeni za velike sportske hale i takmičenja visokog ranga.
Visina cifara: 15, 18, 25, 30 cm.
Visina cifara 15: broj igrača, lične greške i poeni
Visina cifara 18: 3 x broj igrača i vreme isključenja
Visina cifara 25: period igre i timski fauli
Visina cifara 30: 99:59 vreme igre, 0-199 rezultat
Indikatori 4 cm: posed lopte i time out