Novosti

M modeli

M modeli

Semafori namenjeni za sportske hale sa manje od 2000 posetilaca.
Visina cifara: 8, 15, 18, 25 cm.
Visina cifara 8 cm: broj igrača, lične greške i poeni
Visina cifara 15 cm: 2 x broj igrača i vreme isključenja
Visina cifara 18 cm: period igre, timski fauli ili rezultat po setovima u odbojci
Visina cifara: 25 cm: 99:59 – vreme igre, 0-199 – rezultat
Indikatori 2 cm: posed lopte, time out i lične greške.