Novosti

Signalizacija za naizmenično propuštanje vozila

Signalizacija za naizmenično propuštanje vozila

TRS-NPV čini par vozačkih lanterni koje se koriste za naizmenično propuštanje vozila u zoni radova na putu. Lanterne mogu biti sa dva ili tri svetla i brojačem na kojem se prikazuje koliko je vremena preostalo do paljena crvenog, odnosno zelenog svetla. Dodatnu opciju čine kolica na koja se montiraju lanterne.