Novosti

TRS-PT-C/A

TRS-PT-C/A

Saobraćajna signalizacija koja se koristi za usmeravanje saobraćaja na graničnim prelazima i naplatnim stanicama. Izmenljivi znakovi mogu da prikazuju zelenu strelicu (slobodan prolaz) i crveni krst (zabranjen prolaz).