Novosti

TRS-PT-C/A+VT

TRS-PT-C/A+VT

Saobraćajna signalizacija koja se koristi za usmeravanje saobraćaja na graničnim prelazima i naplatnim stanicama. Izmenljivi znakovi mogu da prikazuju standarne simbole za regulisanje saobraćaja na naplatnim stanicama ili graničnim prelazima, kao i simbole zelena strelica (slobodan prolaz) i crveni krst (zabranjen prolaz).