Saobraćaj

Putna meteorološka stanica i meteo znakovi

Ovaj sistem je baziran na tome da detektuje vremenske nepogode i pošalje prikupljene informacije o potencijalnim opasnostima preko DMV softvera znakovima kako bi se vozači blagovremeno obavestili. Ono što ga izdvaja od svih ostalih uređaja je njegova modularnost, a čine ga:

-DMV izmenljivi saobraćajni znakovi

-DMV Weather Cloud platforma – softver koji obrađuje podatke sa meteoroloških senzora i šalje znakovima naredbu koju poruku upozorenja ispisati

-Meterološki senzori:

*Senzor za detektovanje temperature i vlažnosti vazduha (DMV)

*Senzor vidljivosti (Biral, Engleska)

*Senzor za detektovanje smera i jačine vetra (Vaisala, Finska)

*Kolovozni senzor koji može da detektuje 6 različitih stanja kolovoza (Vaisala, Finska)

Primer njihovog korišćenja mogu biti mostovi na kojima se usled blizine vode može stvoriti poledica ranije nego na ostalim deonicama puta, isti slučaj može biti i sa maglom i jakim vetrovima.