Saobraćaj

Sistem za pešačke prelaze

Ovaj modularni sistem je namenjen pešačkim prelazima koji nisu regulisani semofarima kako bi se povećala bezbednost najugroženijih učesnika u saobraćaju – pešaka. Može da sadrži:

  1. Senzor za detekciju pešaka
  2. LED markere
  3. LED svetiljke
  4. VMS (izmenljivi LED saobraćajni znak ili znak sa unutrašnjim osvetljenjem ili aluminijumski znak sa reflektujućom folijom i LED treptačima)

Sa obe strane pešačkog prelaza bi se nalazili stubovi na kojima se nalaze senzori za detekciju pešaka usmereni paralelno sa pešačkim prelazom i VMS usmeren u vozila koja nailaze kako bi ih informisao da je pešak krenuo da prelazi kolovoz. Iznad znaka bi se nalazila LED svetiljka koja osvetljava pešački prelaz, a na kolovozu LED markeri. Kada senzor detektuje pešaka poslao bi signal VMS-u koji aktivira ostatak sistema. VMS-ovi se međusobno povezuju bežičnom vezom, tako da nije potrebno sprovođenje nikakvih kablova, a preporučuje se njihovo postavljanje u blizini osnovnih i srednjih škola, fakulteta, tržnih centara i parkova.