Novosti

Matrična mobilna signalizacija

Matrična mobilna signalizacija

Matrični saobraćajni znakovi za prikolice mogu biti jednobojni, dvobojni ili znakovi u boji. Znakovi se mogu sastojati iz jednog ili dva matrična polja.