Novosti

Znakovi za usmeravanje saobraćaja

Znakovi za usmeravanje saobraćaja

Znakovi služe da usmeravaju ili zabranjuju kretanje vozila u tunelu. Izrađuju se sa dva ili tri reda dioda. Mogući prikazi na znaku: zelena strelica (slobodan prolaz), crveni krst (zabranjen prolaz) i žute strelice ulevo ili udesno (prestrojavanje u levu ili desnu saobraćajnu traku)