Proizvodi

Odbrojavanje na semaforima

Brojači daju informaciju o preostalom vremenu do početka paljenja zelenog, žutog ili crvenog svetla. Zelene diode prikazuju vreme trajanja zelenog svetla, žute diode predstavljaju vreme trajanja žutog svetla i crvene diode prikazuju vreme trajanja crvenog svetla. Moguća je izrada brojača sa dve boje (zelena i crvena) i brojača sa tri boje (zelena, žuta i crvena). Maksimalni osvetljaj dioda. Brojač automatski počinje sa odbrojavanjem nakon dva identična ciklusa, dok u slučaju promene vremena, automatski preračunava novi vremenski period.

TRS-CNT

Brojači crvenog, žutog i zelenog svetla na semaforima. Postavljaju se na raskrsicama pored vozačkih lanterni kako bi obaveštavali vozače koliko je vremena preostalo do paljenja crvenog odnosno zelenog svetla na semaforu. Displeji se izrađuju prema evropskom standardu EN12966.

TRS-SH-CNT

Brojači za vozačke lanterne prikazuju vreme trajanja crvenog, žutog i zelenog svetla na semaforima. Montiraju se u kućištu lanterne. Mogu biti sa 2 cifre za prikaz vemena do 99 ili sa 2+1/2 za prikaz vremena do 199.